giải pháp

AulacSoft cung cấp giải pháp cho phòng khám với nhiều quy mô khác nhau

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM AULAC.EMS

Hệ thống phần mềm Aulac.Ems là hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu về ứng dụng CNTT đối với các bệnh tuyến cơ sở đến đến tuyên trung ương. Nó đáp ứng với những điều kiện hiện tại của các bệnh viện và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Aulac.Ems là hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện được xây dựng dựa trên công nghệ DotNet(của tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới: Microsoft) với cơ sở dữ liệu là SQL server và công nghệ truyền dữ liệu XML; font chữ UNICODE ( theo chuẩn font chữ mới của Việt nam).

TÍNH NĂNG PHÒNG MẠCH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
Tiếp nhận bệnh nhân
Quản lý dữ liệu y khoa của bệnh nhân và phiên khám
Thanh toán phí dịch vụ
Mẫu nhập liệu cận lâm sàng
Copyright © 2018